За да го следите вашето нарачка, внесете го вашиот број на нарачка во полето подолу и притиснете на копчето "Следи". Овој број го добивте на вашиот фискален бон и во потврдителната е-пошта која требаше да ја добиете.