Кариера

АПЛИКАЦИСКА ФОРМА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Online Positions

Creative Designer
Product Marketing Expert
Customer Help

Showroom Positions

Creative Designer
Product Marketing Expert
Customer Help
* Информации кои треба да ги содржи кратката биографија (CV) се: работно искуство, образование, контакт е-маил и телефон (опционално).
** Податоците кои се доставуваат преку оваа форма се чуваат во базата на Bini Professional најмногу една година.